51 Serija sastanaka skupština država članica Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu

gen2Generalna Skupština zemalja članica Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO), održana je u Ženevi u periodu od 23. septembra do 2. oktobra 2013 godine. Delegati iz 186 zemalja članica WIPO-a sastali su u Ženevi, radi usvajanja WIPO programa i budžeta, kao i razmatranja drugih važnih pitanja i prioriteta u radu Organizacije za period 2014-2015. Crnu Goru je na ovogodišnjoj seriji zasjedanja skupština WIPO-a predstavljala delegacija u sastavu: Novak Adžić, direktor Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore, koji je bio šef delegacije, Dušanka Perović, pomoćnica direktora za industrijsku svojinu u Zavodu za intelektualnu svojinu, ambasador Stalne misijie Crne Gore pri UN-u u Ženevi, Ljubiša Perović (nadležan za WIPO), ambasadorka Crne Gore pri WTO i Savjetu za ljudska prava UN-a, Zorica Marić-Djorđevi i Maja Jovović –Smidht , savjetnica pri Stalnoj misiji Crne Gore pri UN-u u Ženevi.

Za predsjedavajuću skupštine WIPO-a, s dvogodišnjim mandatom izabrana je ambasadorka Stalne misije Finske pri UN-u, Päivi Kairamo, koja je predsjedavala ovogodišnjim zasjedanjem. Generalni direktor, u svom uvodnom obraćanju delegatima, osvrnuo se na najistaknutije ciljeve WIPO-a, kao i na značaj usvajanja dva međunarodna sporazuma o industrijskom dizajnu kao i genetskim resursima, tradicionalnom znanju i tradicionalnim kulturninim izrazima. Kao najistaknutiji rezultat rada WIPO-a od proteklog zasjedanja izdvojeno je usvajanje Marakeškog ugovora o lakšem pristupu slijepih i slabovidih lica, kao i lica koja imaju teškoće u korišćenju štampanih djela. Generalni direktor je označio 2013 kao prvu godinu u kojoj je bilo više od 200.000 međunarodnih prijava. Trebalo je 24 godine da PCT sistem dostigne 100.000 međunarodnih prijava u jednoj godini a sada dvostruko manji vremenski period da se dostigne broj od 200.000 prijava.

Izvor: http://www.ziscg.me/index.php/me/aktuelne-novosti/194-51-serija-sastanaka-skupstina-drzava-clanica-svjetske-organizacije-za-intelektualnu-svojinu

Post a Response

Your email address will not be published. Fields marked with * are mandatory.