University of Torino

University of TorinoИталия и по-специално Торино е също една добра възможност за тези, които имат интерес в областта на ИС.  Юни месец 2011 година WIPO съвместно с Университета в Торино и с финансовата подкрепа на италианското правителство ще организират магистърски програми по ИС. Работният език ще е английски, продължителността е девет  месеца – от юни 2011 до февруари 2012.

Кандидатите трябва да имат диплома за завършено 4годишно образование  в областта на правото, икономиката,инженерните науки, медицината, физиката, химията, бизнес администрация.

http://www.wipo.int/academy/en/teaching/teaching_research/turin.html
http://www.unito.it/unitoWAR/appmanager/unito/home_en?_nfpb=true

Post a Response

Your email address will not be published. Fields marked with * are mandatory.