Technische Universität München

Technische Universität MünchenВ Техническият университет в Мюнхен и по-специално Центърът по право на Интелектуална собственост магистратурата “Интелектуална собственост и конкурентно право” обхваща всички области и разглежда проблемите на ИС на международно и европейско ниво. Езикът, на който се преподава е английски, продължителността на програмата е 12 месеца, като началото е октомври месец. Изискванията, които всеки кандидат трябва да покрие са : диплома за завършена ОКС бакалавър – право, икономика, инженерни науки, IT специалисти, естествени науки, литература, медийни науки; една година професионален опит в IP област и много добро владеене на английски език.

http://portal.mytum.de/studium/studiengaenge_en/llmip_master[/infobox]

Post a Response

Your email address will not be published. Fields marked with * are mandatory.