Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle

Centre d'études internationales de la propriété intellectuelleЦентърът за международно обучение по интелектуална собственост към Университета в Страсбург

Центърът за международно обучение по интелектуална собственост към Университета в Страсбург всяка година “създава” множество специалисти в тази материя. Дългогодишният опит и изградени традиции са гаранция за успех на всеки, избрал именно това място за своето обучение.

http://www.ceipi.edu/

Post a Response

Your email address will not be published. Fields marked with * are mandatory.