Archive: 05 Oct 2010

Учество на претставници на Берин на семинар во Истанбул во организација на Tomson Reuters и Yalciner Consulting

Учество на претставници на Берин на семинар во Истанбул во организација на Tomson Reuters и Yalciner Consulting

Во организација на компанијата Yalciner consulting и подршка на Tompson Reuters во Истанбул се одржа еднодневен семинар на тема Why and how to search, watch and protect your your valuable trademark(s) worldwide со учество на 50 застапници и сопственици на трговски марки од регионот. Во рамките на семинарот беа презентирани најсовремените алатки за пребарување и […]

Participation of BERIN Representatives at a seminar organized by Tomson Reuters and Yalciner Consulting in Turkey

Participation of BERIN Representatives at a seminar organized by Tomson Reuters and Yalciner Consulting in Turkey

In collaboration with Tompson Reuters, the IP Agency Yalciner Consulting held a one day seminar on the topic Why and how to search, watch and protect your valuable trademark(s) worldwide. More than 50 representatives and owners of trademarks were present at the seminar. Through out the seminar were were presented the latest tools for searching […]