Односите меѓу Европскиот патентен завод и САД

Односите меѓу Европскиот патентен завод и САДBenoît Battistelli- Претседател на Европскиот патентен завод (EPO) во својот  блог изјави дека е особено задоволен од односите со американските подносители кои активно ги користат услугите на EPO од 1970 година, наваму. Секоја година тие ја предводат листата во однос на европски пријави за патент , достигнувајќи 25% од вкупниот број во 2013 година, што претставува раст од 5,8% во споредба со 2012 година.

Тој исто така изјави дека е особено задоволен од средбата со Адвокатската комора на САД, Асоцијацијата на носителите на ИС и AIPLA (Американската асоцијација за права на интелектуална сопственост). Овие одлични односи меѓу EPO и САД вклучуваат и USPTO (Американскиот патентен завод), со кој што  имаме доста засилени вързки- рече претседателот на EPO, Benoît Battistelli.

“Сето ова покажува дека и покрај некои разлики меѓу нашите системи и практики, ние имаме нешто заедничко и тоа е нашата желба да реализираме заеднички потенцијал за создавање на заеднички проекти за значително подобрување на корисниците, како целина”-рече -Benoît Battistelli.

Benoît Battistelli- Претседател на Европскиот патентен завод (EPO) во својот  блог изјави дека е особено задоволен од односите со американските подносители кои активно ги користат услугите на EPO од 1970 година, наваму. Секоја година тие ја предводат листата во однос на европски пријави за патент , достигнувајќи 25% од вкупниот број во 2013 година, што претставува раст од 5,8% во споредба со 2012 година. Тој исто така изјави дека е особено задоволен од средбата со Адвокатската комора на САД, Асоцијацијата на носителите на ИС и AIPLA (Американската асоцијација за права на интелектуална сопственост). Овие одлични односи меѓу EPO и САД вклучуваат и USPTO (Американскиот патентен завод), со кој што  имаме доста засилени вързки- рече претседателот на EPO, Benoît Battistelli. “Сето ова покажува дека и покрај некои разлики меѓу нашите системи и практики, ние имаме нешто заедничко и тоа е нашата желба да реализираме заеднички потенцијал за создавање на заеднички проекти за значително подобрување на корисниците, како целина”-рече -Benoît Battistelli.