Ново издание на Ницка Класификация

nice-classification-240x180Десеттото издание на Меѓународната класификација на стоките и услугите за регистрација на марки (Ницска Класификација) ќе стапи во сила на 1 Јануари 2015 година. Новото издание ќе биде достапно на страницата на Светската организација за интелектуална сопственост.

Новата верзија на десетото издание на Класификацијата од Ница 2015 вклучува голем број на промени во однос на претходната верзија.

Меѓународното биро на СОИС ќе започне примената на десетото издание на Ницската Класификација за сите барања за меѓународна регистрација поднесени на или по 1 јануари 2015 година.