Македонскиот завод за индустриска сопственост склучи договор за соработка со заводот за хармонизација на внатрешниот пазар OHIM

8cdc77f8-3c50-411a-8107-20b5757a2770-240x160ДЗИС на Република Македонија учествуваше на 54 -то заседание на Генералното Собрание на светската организација за интелектуална сопственост -WIPO, кое се одража во Женева, Швајцарија. Заседанието се одража од 22 до 30 септември и на него учествуваа заводи од 187 држави од цел свет. За време на заседанието  и поточно на 22септември 2014 г., Македонскиот завод за индустриска сопственост склучи договор за соработка со Заводот за хармонизација на внатрешниот пазар со седиште во Аликанте, Шпанија. Со овој договор Македонија се вклучува кон европскиот систем за заштита на трговски марки и индустриски дизајн. Бидејки, Република Македонија не е дел од Европската Унија, таа се приклучува само делумно кон оваа организација и тоа на начин што ќе придонесе за поедноставно присоединување кога се во прашање трговски марки и индустриски дизајн, како права на индустриска сопственост.

За OHIM

OHIM e агенција кон Европската Унија, создадена во 1994 г., со седиште во Аликанте, Шпанија. OHIM нуди заштита на две основни права од индустриска сопственост трговски марки (марка на заедницата) и индустриски дизајн (дизајн на заедницата). Овие права на индустриска сопственост се валдини за тертиторијата на сите држави-членки на Европската Унија. Заводот работи на 5 официјални јазици: Англиски, Француски, Германски, Шпански и Италијански, а прима пријави на сите 23 јазика Европската Унија.  За 2013 година преку овој завод се поднесени  114.468 пријави за трговски марки и 23. 190 пријави за индустриски дизајн.

Повеќе за Заводот за хармонизација на внатрешниот пазар може да научите на официјалната веб страница: https://oami.europa.eu/ohimportal/en/home