Колумбија има нова цена на индивидуалните такси за меѓународна регистрација на ТМ

PCT_0Почнувајќи од 1 јануари 2015 година цената на индивидуалните такси плаќани во однос на Колумбија ќе бидат променети. Сумата ќе биде 373 швајцарски франци за една класа стоки или услуги и 187 швајцарски франци за секој дополнителен класа, кога е наведена Колумбија во меѓународна пријава за регистрација на трговска марка.