Глобална анализа на барањата за ИС во 2013

global-pat-filingГлобалните патентни апликации достигнаа серија силни годишни зголемувања во 2013 година, поддржани од двоцифрен раст во Кина, каде што биле поднесени 1 третина од патентните барања во светот.

Апликации за трговски марки се зголемени  до скоро 5 милиони, исто предводени од Кина.

На позадината на нееднаквото  темпо на закрепнување на глобалната економија, барањата за корисни модели во 2013 се зголемуваат за четврта година по ред.

На светско ниво во активноста за поднесување пријави за ИС е регистриран раст од 9% за патенти, 6.4% за трговски марки, 2,5% за индустриски дизајн и 6.3% за сорти растенија.

ПАТЕНТИ

Вкупниот број на барања за патент во 2013 година, на светско ниво е 2,5 милиони., Што е за 9% зголемување во однос на 2012 година.

Кина (32.1%) и САД (22.3%) добиле повеќе од половина патентни барања на светско ниво, додека Европскиот патентен завод е со светски удел од 5,8%.

Топ три патентни  заводи во 2013 беа Кина со 825,136 барања, следуваат САД (571,612) и Јапонија (328,436).

На прво место по национални прашања е Кина, кои во странство поднесуваат релативно малко- само околу 30 илјади. САД и Јапонија поднеле повеќе од 200 000 меѓународни пријави за патент.

Околу 9.45 милиони патенти биле во сила во 2013 во светот, САД 2,39 милиони патенти (26% од сите патенти во светот), следени од Јапонија со (19%).

ЗАШТИТЕНИ МАРКИ

Од 1995 година, досега барањата за регистрација на трговски марки се два пати повеќе. исто така за прв пат наведените класи достигна 7 милиони.

Вкупниот број на регистрирани трговски марки во 2013 година е околу 3 милиони.

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

По три последователни години на двоцифрен раст, 2013 одбележува еден скромен раст од 2,5% во бројот на индустриските дизајни.

Во 2013 барањата содржани дизајн се 1.24 милиони, како 1,6 милиони биле национални барања, а бројот на межународните барања е 180 илјади.

НОВИ СОРТИ РАСТЕНИЈА

Апликации за нови сорти растенија достигнаа нов рекорд во 2013 со околу 15.200 барања на светско ниво, што е раст од 6,3%.

Европскит завод  за сорти растенија (CPVO) – со 3 296 барања добило најмногу  барања, проследено со Заводит за патент  на Украина со 1,544 барања и Кина со 1.510.

Барателите од Холандија (2.943) поднеле најмногу барања, проведении со барателите на САД (1.879) и Кина (1.433).