Zaštita konkurencije ključna za integracija Srbije u EU, najviše koristi za građane

logo-sr-240x53Ostvarivanje napretka na polju zaštite konkurencije ključni je faktor integracija Srbije u EU, rekao je na Dan konkurencije šef sektora za evropske integracije pri Delegaciji EU, Frejk Janmat.

Pružanjem kontinuirane pomoći, EU je spremna da podrži Srbiju u procesu usklađivanja politike zaštite konkurencije sa pravnim tekovinama EU”, rekao je Janmat učesnicima okruglog stola o nameštanju ponuda i drugim povredama konkurencije u javnim nabavkama. Projekat pružanja tehničke pomoći u trajanju od 18 meseci koji je finansirala EU, “Jačanje institucionalnih kapaciteta Komisije za zaštitu konkurencije”, vredan 2.8 miliona evra, koji je otpočeo u septembru 2012, ima za cilj usklađivanje zakonske regulative u ovoj oblasti, bolje sprovođenje zakona, jačanje analitičkog kapaciteta osoblja Komisije za zaštitu konkurencije, donošenje odluka zasnovanih na ekonomskoj logici, kao i unapređenje kulture konkurencije. “Najviše koristi od efikasnog sprovođenja politike zaštite konkurencije će imati građani Srbije. Korist se ogleda u većem izboru i nižim cenama roba i usluga, kao i u mogućnosti da građani naprave najbolji izbor u odnosu cene i kvaliteta”, rekao je Janmat. “Politika zaštite konkurencije se tretira kao posebno poglavlje tokom pregovora o pridruživanju, jer se ta oblast pokazala kao jedna od najsveobuhvatnijih u dosadašnjim pregovorima između EU i zemalja proširenja”, objasnio je Janmat. Eksperti Evropske komisije su srpskim vlastima pre dve nedelje predstavili zakonodavno telo EU zaduženo za politiku zaštite konkurencije.  Bilateralni skrining poglavlja koje se tiče zaštite konkurencije biće održan u novembru, a srpske vlasti će tada imati priliku da predstave domaće zakonodavstvo u ovoj oblasti. Prema poslednjem izveštaju Svetskog ekonomskog foruma, Srbija je na Globalnom indeksu konkurentnosti rangirana izuzetno nisko: od 148 zemalja nalazi se na 132. mestu, rekao je Janmat, dodajući da je “očigledno da Srbija mora da popravi svoj učinak, naročito ako uzmemo u obzir da se ovde radi o jednom od stubova efikasnog tržišta”.

Za Srbiju je neophodno da se usredsredi na efikasnu primenu usvojenih zakona, kako bi svim privrednim subjektima obezbedila iste uslove poslovanja.

Izvor: Delegacija Evropske Unije u Republici Srbije