University of Derby

University of Derby - Intellectual Property and Information Technology LawУниверситетът в Дерби, Великобритания предлага на студентите  магистърската си програма “Intellectual Property and Information Technology Law”.

С нейна помощ всеки с интерес в тази област може да развие своите практически умения  в областта на актуалните проблеми на Интелектуалната собственост. Курсът е с продължителност 12 месеца, езикът на преподаване е английски, като владеенето му трябва да се удостовери с IELTS.

http://www.derby.ac.uk/