Université de Genève – Life Sciences Law

Université de Genève - Life Sciences LawСпециалността “Life Sciences Law” в Университетът в Женева предоставя възможността за задълбочено запознаване с Швейцарското законодателство в областта на здравето, лекарствата и правата, свързани с интелектуална собственост, които са приложими за технологии (патенти), както и доброто изучаване на международното право в тази област.

Основната цел на програмата не е задълбоченото навлизане в  Интелектуалната собственост, а по-скоро обвързването и с други науки – предимно изучавани в бакалавърска степен.

След приключването й се придобиват 90 кредита. Програмата е предназначена за дипломирани бакалаври или магистри в областта на : правото, икономиката, медицината, психологията, социалните науки.

http://www.unige.ch/droit/mdv/index.html