Nottingham Trent University

Nottingham Trent UniversityIntellectual Property Law, LLM – магистратура, предлагана от Nottingham Trent University, позволява студентът сам да изгради своята програма като направи избор измежду предложените модули, като по този начин следва своите интереси.

Програмата може да протече ” full-time” или “part-time”, като след приключването й предоставя на завършителите я една специализация в конкурентната и развиваща се област на Интелектуалната собственост.

Право на Интелектуална собственост, Конкурентно право на Интелектуалната собственост в ЕС, Корпоративна собственост, Принципи на бизнес регулирането, Човешките права в Европа – това са само от част от множеството предлагани дисциплини, които студентът може да избере и групира така, че те напълно да съответсват на интересите му и постигането на поставените от него цели за бъдещо професионално развитие.

Кандидатите могат да бъдат бакалаври по право, но тези, които нямат образование в областта на правото, а имат опит в сферата на Интелектуалната собственост – могат да запишат също тази магистратура. Също така е необходимо да се представи сертификат за владеене на английски език (IELTS, TOEFL) и препоръка.

За “full-time” обучение за някои дисциплини се отпуска стипендия.