Monash University

Monash University Master of Laws (Intellectual Property) 1Master of Laws (Intellectual Property) е идеална възможност за дипломирани бакалаври юристи да се специализират в областта на Интелектуалната собственост.

Курсът,който е с продължителност 1 година, цели да запознае студентите с основните принципи на Интелектуалната собственост, както и да проследи развитието и приложението на местното и международното законодателство в областта.

Тъй като учебният процес се провежда на английски език е необходимо кандидатите да приложат сертификат TOEFL или IELTS.

http://www.monash.edu.au/