Katholieke Universiteit Leuven

Katholieke Universiteit LeuvenВ Католическият университет в Льовен е създаден Център по интелектуална собственост

В Католическият университет в Льовен, който е най-старият и най-големият университет в Белгия през 1988 е създаден Център по интелектуална собственост съвместно с Католическия университет в Брюксел. Университетът има разработени курсове по патентно право, право в обрастта на марките, както и магистърски програми.

http://www.law.kuleuven.be/cir/courses