Serbia

Section RSS

Serbia Legislation

BERNSKA KONVENCIJA ZA ZAŠTITU KNJIŽEVNIH I UMETNIČKIH DELA (1886)

BERNSKA KONVENCIJA ZA ZAŠTITU KNJIŽEVNIH I UMETNIČKIH DELA od 9. septembra 1886. godine, dopunjena u Parizu 4. maja 1896, izmenjena u Berlinu 13. novembra 1908, dopunjena u Bernu 20. marta 1914, izmenjena u Rimu 2. juna 1928, u Brislu 26. juna 1948, u Stokholmu 14. jula 1967, i u Parizu 24. jula 1971. godine Zemlje […]

BUDIMPEŠTANSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIZNAVANJU DEPOZITA MIKROORGANIZAMA RADI POSTUPKA PATENTIRANJA (1993)

  BUDIMPEŠTANSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIZNAVANJU DEPOZITA MIKROORGANIZAMA RADI POSTUPKA PATENTIRANJA(Sl. list SRJ – Međunarodni ugovori”, br. 3/93)   UVODNE ODREDBE Član 1 Osnivanje Unije Države potpisnice ovog sporazuma (u daljem tekstu: države ugovornice) sačinjavaju Uniju za međunarodno priznanje depozita mikroorganizama radi postupka patentiranja. Član 2 Definicije U svrhu ovog sporazuma i Pravilnika: (i) pozivanje […]

HAŠKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJAVLJIVANJU INDUSTRIJSKIH UZORAKA I MODELA (HAŠKI DOKUMENT OD 28. NOVEMBRA 1960. GODINE)

HAŠKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJAVLJIVANJU INDUSTRIJSKIH UZORAKA I MODELA (HAŠKI DOKUMENT OD 28. NOVEMBRA 1960. GODINE) Član 1 1) Države ugovornice obrazuju posebnu uniju za međunarodno prijavljivanje industrijskih uzoraka i modela. 2) Samo države članice Međunarodne unije za zaštitu industrijske svojine mogu biti stranke u ovom sporazumu. Član 2 U smislu ovog sporazuma, smatra se […]

KONVENCIJA O PRIZNAVANJU EVROPSKIH PATENATA (KONVENCIJA O EVROPSKOM PATENTU) OD 5. OKTOBRA 1973. GODINE, SA IZMENAMA ČLANA 63. KONVENCIJE O EVROPSKOM PATENTU OD 17. DECEMBRA 1991. GODINE I IZMENAMA OD 29. NOVEMBRA 2000. GODINE

  ČLAN 1 Potvrđuje se Konvencija o priznavanju evropskih patenata (Konvencija o evropskom patentu) od 5. oktobra 1973. godine, sa izmenama člana 63. Konvencije o evropskom patentu od 17. decembra 1991. godine i izmenama od 29. novembra 2000. godine, sačinjena u originalu na engleskom, francuskom i nemačkom jeziku. ČLAN 2 Tekst Konvencije o priznavanju evropskih […]

Law on Legal Protection of Industrial Design (2009)

I. GENERAL PROVISIONS Article 1 This Law regulates the method of acquisition of the right to the appearance of an industrial or handicrafts product (hereinafter referred to as: the product), and the protection thereof, respectively. The appearance of a product shall be understood to mean the overall visual impression produced by the product on an informed consumer or […]

LISABONSKI ARANŽMAN O ZAŠTITI OZNAKA POREKLA I NJIHOVOM MEĐUNARODNOM REGISTROVANJU OD 31. OKTOBRA 1958. GODINE, IZMENJEN U ŠTOKHOLMU 14. JULA 1967. GODINE I SA AMANDMANIMA OD 2. OKTOBRA 1979. GODINE

LISABONSKI ARANŽMAN O ZAŠTITI OZNAKA POREKLA I NJIHOVOM MEĐUNARODNOM REGISTROVANJU OD 31. OKTOBRA 1958. GODINE, IZMENJEN U ŠTOKHOLMU 14. JULA 1967. GODINE I SA AMANDMANIMA OD 2. OKTOBRA 1979. GODINE Član 1 (1) Zemlje na koje se ovaj aranžman primenjuje konstituišu Posebnu uniju u okviru Unije za zaštitu industrijske svojine. (2) One preuzimaju na sebe […]

LOKARNSKI ARANŽMAN O USTANOVLJENJU MEĐUNARODNE KLASIFIKACIJE ZA INDUSTRIJSKE UZORKE I MODELE POTPISAN U LOKARNU 8. OKTOBRA 1968.

LOKARNSKI ARANŽMAN O USTANOVLJENJU MEĐUNARODNE KLASIFIKACIJE ZA INDUSTRIJSKE UZORKE I MODELE POTPISAN U LOKARNU 8. OKTOBRA 1968. Član 1 Osnivanje Posebne unije; usvajanje međunarodne klasifikacije 1. Zemlje na koje se primenjuje ovaj aranžman obrazuju Posebnu uniju. 2. One usvajaju istu klasifikaciju za industrijske uzorke i modele (u daljem tekstu: međunarodna klasifikacija). 3. Međunarodna klasifikacija obuhvata: […]

MADRIDSKI ARANŽMAN

MADRIDSKI ARANŽMAN O MEĐUNARODNOM REGISTROVANJU ŽIGOVA OD 14. APRILA 1891. GODINE, REVIDIRAN U BRISLU 14. DECEMBRA 1900. GODINE, U VAŠINGTONU 2. JUNA 1911. GODINE, U HAGU 6. NOVEMBRA 1925. GODINE, U LONDONU 2. JUNA 1934. GODINE, U NICI 15. JUNA 1957. GODINE I U STOKHOLMU 14. JULA 1967. GODINE Član 1 1) Zemlje na koje […]

MADRIDSKI SPORAZUM O SUZBIJANJU LAŽNIH I PREVARNIH OZNAKA POREKLA NA PROIZVODIMA OD 14. APRILA 1891. GODINE

MADRIDSKI SPORAZUM O SUZBIJANJU LAŽNIH I PREVARNIH OZNAKA POREKLA NA PROIZVODIMA OD 14. APRILA 1891. GODINE   I Akt revidiran u Vašingtonu 2. juna 1911. godine, u Hagu 6. novembra 1925. godine, u Londonu 2. juna 1934. godine i u Lisabonu 31. oktobra 1958. godine. Član 1 1) Svi proizvodi koji nose lažnu ili prevarnu […]

NIČANSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJI ROBA I USLUGA RADI REGISTROVANJA ŽIGOVA OD 15. JUNA 1957. GODINE, REVIDIRAN U STOKHOLMU 14. JULA 1967. GODINE I ŽENEVI 13. MAJA 1977. GODINE I IZMENJEN I DOPUNJEN 28. SEPTEMBRA 1979. GODINE

NIČANSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJI ROBA I USLUGA RADI REGISTROVANJA ŽIGOVA OD 15. JUNA 1957. GODINE, REVIDIRAN U STOKHOLMU 14. JULA 1967. GODINE I ŽENEVI 13. MAJA 1977. GODINE I IZMENJEN I DOPUNJEN 28. SEPTEMBRA 1979. GODINE   SADRŽAJ Član 1: Osnivanje Posebne unije; Usvajanje međunarodne klasifikacije; Definicija i jezici klasifikacije Član 2: Pravno dejstvo […]

PROTOKOL KOJI SE ODNOSI NA MADRIDSKI ARANŽMAN O MEĐUNARODNOM REGISTROVANJU ŽIGOVA USVOJEN U MADRIDU 27. JUNA 1989. GODINE

PROTOKOL KOJI SE ODNOSI NA MADRIDSKI ARANŽMAN O MEĐUNARODNOM REGISTROVANJU ŽIGOVA USVOJEN U MADRIDU 27. JUNA 1989. GODINE Član 1 Članstvo u Madridskoj uniji Države članice ovog Protokola (u daljem tekstu “države ugovornice”), čak i ako nisu članice Madridskog aranžmana o međunarodnom registrovanju žigova revidiranog u Stokholmu 1967. i izmenjenog 1979 (u daljem tekstu “Madridski […]

SINGAPURSKI UGOVOR O ŽIGOVNOM PRAVU, PRAVILNIK ZA SPROVOĐENJE SINGAPURSKOG UGOVORA O ŽIGOVNOM PRAVU I REZOLUCIJA DIPLOMATSKE KONFERENCIJE KOJA PREDSTAVLJA DOPUNU SINGAPURSKOM UGOVORU O ŽIGOVNOM PRAVU I ODGOVARAJUĆEM PRAVILNIKU

SINGAPURSKI UGOVOR O ŽIGOVNOM PRAVU, PRAVILNIK ZA SPROVOĐENJE SINGAPURSKOG UGOVORA O ŽIGOVNOM PRAVU I REZOLUCIJA DIPLOMATSKE KONFERENCIJE KOJA PREDSTAVLJA DOPUNU SINGAPURSKOM UGOVORU O ŽIGOVNOM PRAVU I ODGOVARAJUĆEM PRAVILNIKU Spisak članova Član 1: Skraćeni izrazi Član 2: Žigovi na koje se ovaj Ugovor primenjuje Član 3: Prijava Član 4: Zastupanje; Uslužna adresa Član 5: Datum podnošenja […]

STRAZBURŠKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJI PATENATA OD 24. MARTA 1971. GODINE, SA IZMENAMA OD 28. SEPTEMBRA 1979. GODINE

(Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br. 42/2009) ČLAN 1 Potvrđuje se Strazburški sporazum o međunarodnoj klasifikaciji patenata od 24. marta 1971. godine, sa izmenama od 28. septembra 1979. godine, sačinjen u originalu na engleskom i francuskom jeziku. ČLAN 2 Tekst Strazburškog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji patenata od 24. marta 1971. godine, sa izmenama od […]

SVETSKA (UNIVERZALNA) KONVENCIJA O AUTORSKOM PRAVU

SVETSKA (UNIVERZALNA) KONVENCIJA O AUTORSKOM PRAVU Izmenjena u Parizu 24. jula 1971. godine Države ugovornice, prožete željom da u svim zemljama obezbede zaštitu autorskog prava na književna, naučna i umetnička dela, uverene da je jedan sistem zaštite prava autora – podešen za sve nacije i izražen u jednoj svetskoj (univerzalnoj) konvenciji, koji bi se pridodao […]

THE LAW ON COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS (2011)

I. SUBJECT­-MATTER OF THE LAW Article 1 This Law shall regulate the rights of the authors of literary, scientific and artistic works (hereinafter: the copyright), right of performers, right of the first publisher of a free work,  rights  of  producers  of  phonograms,  videograms,  broadcasts  and  databases,  and  rights of  the  editors  of  printed  editions  as  […]

Trademarks Law (2009)

THE LAW ON TRADEMARKS1 I. GENERAL PROVISIONS Article 1 This Law shall govern the manner of acquisition and the protection of rights with respect to marks used in trade of goods and/or services. A trademark shall be the right that protects a mark used in the course of trade to distinguish goods and/or services of […]

UPOTREBA OZNAKA GEOGRAFSKOG POREKLA

Upotreba oznaka geografskog porekla Član 2 Oznake geografskog porekla upotrebljavaju se za obeležavanje prirodnih, poljoprivrednih, prehrambenih i industrijskih proizvoda, proizvoda domaće radinosti i usluga. Pojam imena porekla Član 3 Ime porekla je geografski naziv zemlje, regiona, ili lokaliteta, kojim se označava proizvod koji odatle potiče, čiji su kvalitet i posebna svojstva isključivo ili bitno uslovljeni […]

ZAKON O ŽIGOVIMA (2013)

“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009 i 10/2013   I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se način sticanja i zaštita prava na znak u prometu robe, odnosno usluga. Žig je pravo kojim se štiti znak koji u prometu služi za razlikovanje robe, odnosno usluga jednog fizičkog ili pravnog lica od iste ili slične robe, […]

ZAKON O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA (2012)

ZAKON O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009, 99/2011 i 119/2012) I PREDMET ZAKONA Član 1 Ovim zakonom uređuju se prava autora književnih, naučnih, stručnih i umetničkih dela (u daljem tekstu: autorsko pravo), pravo interpretatora, pravo prvog izdavača slobodnog dela, prava proizvođača fonograma, videograma, emisija, baza podataka i pravo izdavača štampanih izdanja […]

ZAKON O PATENTIMA ( 2011)

I UVODNE ODREDBE 1. Predmet uređivanja i definicije Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom uređuje se pravna zaštita pronalazaka. Pronalazak se štiti patentom ili malim patentom. Značenje izraza Član 2 Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje: 1) podnosilac prijave je lice, koje je u skladu sa zakonom koji se primenjuje, u registru […]

ZAKON O PRAVNOJ ZAŠTITI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA (2009)

ZAKON O PRAVNOJ ZAŠTITI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se način sticanja i zaštita prava na spoljašnji izgled industrijskog ili zanatskog proizvoda (u daljem tekstu: proizvod). Pod spoljašnjim izgledom proizvoda podrazumeva se ukupan vizuelni utisak koji proizvod ostavlja na informisanog potrošača ili korisnika. Informisani potrošač […]

ZAKON O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA POLUPROVODNIČKIH PROIZVODA (2013)

ZAKON O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA POLUPROVODNIČKIH PROIZVODA (“Sl. glasnik RS”, br. 55/2013) I UVODNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom uređuje se zaštita topografija poluprovodničkih proizvoda. Značenje izraza Član 2 Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje: 1) nadležni organ je organ državne uprave koji je nadležan za poslove intelektualne svojine Republike Srbije; 2) stvaralac topografije je […]

ŽENEVSKI AKT HAŠKOG SPORAZUMA O MEĐUNARODNOJ REGISTRACIJI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA USVOJEN NA DIPLOMATSKOJ KONFERENCIJI OD 2. JULA 1999. GODINE

ŽENEVSKI AKT HAŠKOG SPORAZUMA O MEĐUNARODNOJ REGISTRACIJI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA USVOJEN NA DIPLOMATSKOJ KONFERENCIJI OD 2. JULA 1999. GODINE   UVODNE ODREDBE Skraćeni izrazi Član 1 Za potrebe ovog Akta: (i) “Haški sporazum” znači Haški sporazum o međunarodnom prijavljivanju industrijskog dizajna, odsada je preimenovan u Haški sporazum o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna, (ii) “ovaj Akt” znači […]

Закон о потврђивању Уговора о сарадњи у области патената, са правилником за спровођење уговора о сарадњи у области патента – PCT ( 1996)

ČLAN 1 Potvrđuje se Ugovor o saradnji u oblasti patenata, zaključen 19. juna 1970. u Vašingtonu, dopunjen 2. oktobra 1979. i izmenjen 3. februara 1984. godine, sa Pravilnikom za sprovođenje Ugovora o saradnji u oblasti patenata, u originalu na francuskom i engleskom jeziku. ČLAN 2 Tekst Ugovora o saradnji u oblasti patenata, sa Pravilnikom za […]