Montenegro

Section RSS

Montenegro Legislation

Law No. 01-692/7 of December 22, 2010, on the Legal Protection of Industrial Designs (2010)

Pursuant to Article 82 paragraph 1 item 2 and paragraph 1 of Article 91 of the Constitution of Montenegro, the Parliament of Montenegro in its 24th convocation at the seventh session of the second regular sitting in 2010, on 22 December 2010, hereby passes the LAW ON LEGAL PROTECTION OF INDUSTRIAL DESIGN I. BASIC PROVISIONS Subject […]

Law No. 07-1/11-1/15 of July 12, 2011, on Copyright and Related Rights (promulgated by Decree No. 01-933/2 of July 25, 2011)

Pursuant to Article 95(3) of the Constitution of Montenegro I hereby issue this EDICT TO PROCLAIM THE COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS ACT I hereby proclaim the Copyright and Related Rights Act enacted by the 24th convocation of the Parliament of Montenegro at the tenth session of its first regular (spring) sitting in 2011, held on […]

LAW ON AMENDMENTS TO THE LAW ON LEGAL PROTECTION OF INDUSTRIAL DESIGN (2013)

Pursuant to Article 82, Paragraph 1 and Article 91, Paragraph 2 of the Constitution of Montenegro, the Parliament of Montenego of the 25th assembly, at the third sitting of the first regular (spring) session in 2013, held on the 28th May 2013, adopted the LAW ON AMENDMENTS TO THE LAW ON LEGAL PROTECTION OF INDUSTRIAL […]

Law on Amendments to the Law on Trademarks (2012)

 The Law is published in the “Official Gazette of Montenegro”, No. 44/2012 from 9.8.2012. Article 1 In the Law on Trademarks (Official Gazette of Montenegro, No 72/10), in the heading of Article 5, in Article 5 paragraphs 1, 3, 4, 6 and 8, and in Article 63 paragraph 3, the word “Records,” in all of […]

LAW ON DESIGNATIONS OF ORIGIN, GEOGRAPHICAL INDICATIONS AND INDICATIONS OF TRADITIONAL SPECIALITIES GUARANTEED FOR AGRICULTURAL AND FOOD PRODUCTS (2011)

LAW ON DESIGNATIONS OF ORIGIN, GEOGRAPHICAL INDICATIONS AND INDICATIONS OF TRADITIONAL SPECIALITIES GUARANTEED FOR AGRICULTURAL AND FOOD PRODUCTS (‘’Official Gazette of Montenegro’’, No. 18/11) I BASIC PROVISIONS Subject matter of the Law Article 1 This law governs the designations of origin, geographical indications and indications of traditional specialities guarantee for agricultural and food products, methods […]

Law on the Enforcement of the Legislation that Regulates Protection of Intellectual Property Rights (Consolidated Text) (2011)

(‘’Official Gazette of Republic of Montenegro’’, No. 25/05 and ‘’Official Gazette of Montenegro’’, No. 37/11, 40/11) (consolidated text) SECTION ONE BASIC PROVISIONS Subject matter of the Law Article 1 (1) This Law shall designate authorities responsible to enforce the legislation that regulates protection of intellectual property rights, regulate procedures applicable to actions of responsible authorities […]

LAW ON THE PROTECTION OF TOPOGRAPHIES OF INTEGRATED CIRCUITS (2010)

Pursuant to Article 82 paragraph 1 item 2 and Article 91 paragraph 1 of the Constitution of Montenegro, the Parliament of Montenegro in its 24th convocation, and at the fifth session of the second regular meeting in 2010 on 9 December 2010, hereby enacts the LAW ON THE PROTECTION OF TOPOGRAPHIES OF INTEGRATED CIRCUITS I. BASIC […]

Lokarnski aranžman o ustanovljenju međunarodne klasifikacije industrijskih uzoraka i modela

Od 8. oktobra 1968. godine   Član 1: Opisivanje Posebne unije; usvajanje međunarodne klasifikacije   1)  Zemlje na koje se primenjuje ovaj aranžman obrazuju Posebnu uniju.   2)  One usvajaju istu klasifikaciju za industrijske uzorke i modele (u daljem tekstu: međunarodna klasifikacija).   3)  Međunarodna klasifikacija obuhvata:   i)  spisak klasa i potklasa;   ii)   […]

Madridski aranžman o međunarodnom registrovanju žigova

od 14. aprila 1891. godine, revidiran u Briselu 14. decembra 1900. godine, u Vašingtonu 2. juna 1911. godine, u Hagu 6. novembra 1925. godine, u Londonu 2. juna 1934. godine, u Nici 15. juna 1957. godine i u Stokholmu 14. jula 1967. godine         Član 1   1) Zemlje na koje se […]

MEĐUNARODNA KLASIFIKACIJA ROBA I USLUGA Ničanski aranžman (prema IX izdanju Ničanske klasifikacije

OPŠTE NAPOMENE VEZANE ZA KLASIFIKOVANJE PROIZVODA Ako proizvod ne može biti klasifikovan prema navedenoj listi klasa, ili   objašnjenjima uz određenu klasu, treba primenjivati sledeće preporuke i kriterijume:   a) gotovi proizvodi se klasifikuju, u principu, prema njihovoj funkciji ili nameni. Ako   funkcija ili namena gotovog proizvoda nije navedena u listi klasa, finalni proizvodi […]

Pariska konvencija o zaštiti industrijske svojine

od 20. marta 1883. godine, revidirana 14. decembra 1900. godine u Briselu, 2. juna 1911. godine u Vašingtonu, 6. novembra 1925. godine u Hagu, 2. juna 1934. godine u Londonu, 31. oktobra 1958. godine u Lisabonu i 14. jula 1967. godine u Stokholmu Član 1 1)   Zemlje na koje se primenjuje ova konvencija sačinjavaju Uniju […]

Pariska konvencija o zaštiti industrijske svojine

od 20. marta 1883. godine, revidirana 14. decembra 1900. godine u Briselu, 2. juna 1911. godine u Vašingtonu, 6. novembra 1925. godine u Hagu, 2. juna 1934. godine u Londonu, 31. oktobra 1958. godine u Lisabonu i 14. jula 1967. godine u Stokholmu   Član 1   1)  Zemlje na koje se primenjuje ova konvencija […]

Pravilnik o postupku za priznanje, promjenama, obnovi važenja i međunarodnoj registraciji žiga

narodnPravilnik je objavljen u “Službenom listu CG”, br. 50/2011 od 21.10.2011. godine. Predmet Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se bliži sadržaj i način vođenja Registra žigova i evidencije prijava, bliža sadržina prijave za registraciju žiga, sadržina zahtjeva za izdavanje uvjerenja o pravu prvenstva i sadržina uvjerenja o pravu prvenstva, sadržina podataka iz prijave koji se […]

Protokol uz Madridski aranžman o međunarodnom registrovanju žigova

od 27. juna 1989. godine   Član 1: Članstvo u Madridskoj uniji   Države članice ovog Protokola (u daljem tekstu “države ugovornice”), čak i ako nisu članice Madridskog aranžmana o međunarodnom registrovanju žigova revidiranog u Stokholmu 1967. i izmenjenog 1979. (u daljem tekstu “Madridski   (Stokholmski) aranžman”), i organizacije navedene u članu 14.1)b) koje su […]

THE LAW ON PROTECTION OF UNDISCLOSED INFORMATION (2008)

THE LAW ON PROTECTION OF UNDISCLOSED INFORMATION (”Official Gazette of Republic of Montenegro” No. 16/07 and ”Official Gazette of Montenegro” No 73/08) (consolidated text) I. GENERAL PROVISIONS Article 1 This Law shall govern the protection of undisclosed information, which represents a commercial secret, as a specific intellectual property right. Article 2 Any person, whether domestic or […]

THE LAW ON TRADEMARKS (2010)

Pursuant to Article 95 item 3 of the Constitution of Montenegro I hereby pass THE DECREE ON THE PROMULGATION OF THE LAW ON TRADEMARKS I hereby promulgate the Law on Trademarks, passed by the Parliament of Montenegro in its 24th convocation, at the second session of the second regular sitting in 2010, on 30 November […]

Ukaz o proglasenju Zakona o zastiti topografije Poluprovodnika (2010)

Law No. 01-589/6 of December 9, 2010, on the Protection of Topographies of Integrated Circuits (promulgated by Decree No. 01-2540/2 of December 14, 2010)

Law No. 01-589/6 of December 9, 2010, on the Protection of Topographies of Integrated Circuits (promulgated by Decree No. 01-2540/2 of December 14, 2010)

Zakon o oznakama geografskog porijekla (2011)

Zakon o oznakama geografskog porijekla Zakon je objavljen u “Službenom listu CG”, br. 48/2008. Vidi: čl. 46. Zakona – 40/2011-1. I. PREDMET I USLOVI ZAŠTITE Predmet zakona Član 1 (1) Ovim zakonom uređuju se način sticanja, pravna zaštita i ostvarivanje prava u korišćenju oznaka geografskog porijekla. (2) Oznake geografskog porijekla su imena porijekla i geografske […]

Zakon o oznakama porijekla, geografskim oznakama i oznakama garantovano tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (2011)

Zakon o oznakama porijekla, geografskim oznakama i oznakama garantovano tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda Zakon je objavljen u “Službenom listu CG”, br. 18/2011 od 1.4.2011. godine. I. OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se oznake porijekla, geografske oznake i oznake garantovano tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, način i uslovi za registraciju, […]

Zakon o pravnoj zastiti industrijskog dizajna od 22. decembra 2010 (2010)

Na osnovu clana 82 stav 1 tacka 2 i clana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupstina Crne Gore 24. saziva, na sedmoj sednici drugog redovnog zasijedanja u 2010. godini, dana 22. decembra 2010. godine, donijela je Z A K O N O PRAVNOJ ZASTITI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA I. OSNOVNE ODREDBE Predmet Clan 1 Ovim zakonom ureduje […]

Zakon o primjeni propisa kojima se uređuje zaštita prava intelektualne svojine (2011)

Zakon o primjeni propisa kojima se uređuje zaštita prava intelektualne svojine Zakon je objavljen u “Službenom listu RCG”, br. 45/2005. Vidi: čl. 208. st. 2. Zakona – 37/2011-1. Vidi: čl. 164. Zakona – 40/2011-1. DIO PRVI OSNOVNE ODREDBE Predmet regulative Član 1 (1) Ovim zakonom određuju se organi nadležni za primjenu propisa u oblasti intelektualne […]

Zakon o zastiti neobjavljenih podataka (2008)

Zakon o zastiti neobjavljenih podataka Zakon je objavljen u “Sluzbenom listu CG”, br. 16/2007 i 73/2008. I. OPSTE ODREDBE Clan 1 Ovim zakonom ureduje se zastita neobjavljenih podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu, kao posebnog prava intelektualne svojine. Clan 2 Domace i strano, fizicko ili pravno lice, ima pravo na zastitu neobjavljenih podataka u skladu sa ovim […]

ZAKONA O AUTORSKIM I SRODNIM PRAVIMA

Na osnovu clana 95 tacka 3 ustava Crne Gore donosim U K A Z O PROGLASENJU ZAKONA O AUTORSKIM I SRODNIM PRAVIMA Proglasavam Zakon o autorskim i srodnim pravima, koji je donijela Skupstina Crne Gore 24. saziva, na desetoj sjednici prvog redovnog (proljecnjeg) zasijedanja u 2011. godini, dana 12. jula 2011. godine Broj: 01-933/2 Podgorica, […]

Закон О Жигу, Br. 72/2010 Od 30.11.2010

На основу члана 95 тачка 3 Устава Црне Горе доносим УКАЗ О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ЖИГУ Проглашавам Закон о жигу, који је донијела Скупштина Црне Горе 24. сазива, на другој сједници другог редовног засиједања у 2010. години, дана 30. новембра 2010. године. Број: 01- 2492/2 Подгорица, 06.12.2010. године Предсједник Црне Горе, Филип Вујановић, с.р. На основу […]

  • July 2020
   Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   « Jun    
    12345
   6789101112
   13141516171819
   20212223242526
   2728293031  
 • IP4all Weekly Bulletin

  You can subscribe to the weekly IP4ALL Bulletin.

 • IP Consulting Ltd. - Intellectual Property Consulting Agency
 • Landmark-TP
 • Ivan Georgiev - Rembrand
 • Global IP Attorneys - The world's leading address guide for patent, trademark, copyright, intellectual property and IP attorneys. In just a few steps you can find your agency for registration and protection of your intellectual property, patent, design, copyright or trademark.
 • The Professional Sector Network is a referral and networking group that caters exclusively to leading firms with a history of excellence in the business, advisory and investment sectors.
 • IP Basis®

 • IP Guide®

 • Become our partners