Organizations

International Non-Governmental Organisations

International Non-Governmental Organisations

International Non-Governmental Organisations with which the OHIM Cooperates Organization URL Organization URL AIM http://www.aim.be/ AIPPI http://www.aippi.org/ AIPPI (Spain) http://www.aippi.es/ CTA (China) http://www.cta.org.cn/ ECTA http://www.ecta.org/ EFPIA http://www.efpia.org/ INTA http://www.inta.org/ LESI http://www.lesi.org/ MARQUES http://www.marques.org/

Bulgarian IP Institutions and Organizations

Bulgarian IP Institutions and Organizations

Organization URL Organization URL ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ http://www.bpo.bg/ МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА http://www.mc.government.bg/ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА http://www.cpc.bg/ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА http://www.bia-bg.com/ СЪЮЗ НА ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ http://www.sibulgaria.org/ АЛИАНС ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ В ОБЛАСТТА НА ФАРМАЦИЯТА, ХИМИЯТА И БИОЛОГИЯТА (АИСОХБФ) http://www.ipalliance-bg.com/ СЪЮЗ НА ПРЕВОДАЧИТЕ В БЪЛГАРИЯ http://www.bgtranslators.org/ ДРУЖЕСТВО НА КОМПОЗИТОРИ, АВТОРИ НА ЛИТЕРАТУРНИ […]