Archive: 15 Apr 2014

5833 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (2009

Kanun Numarası : 5833 Kanun Kabul Tarihi : 21/01/2009 Resmi Gazete Tarihi : 27/01/2009 Resmi Gazete Sayısı : 27124 Madde 1 – 24/6/1995 tarihli ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Madde 9 – Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Marka sahibi, aşağıda belirtilen fiillerin […]

Law No. 5833 of January 1, 2009 on the Amendment of the Decree-Law No. 556 of June 24, 1995 on the Protection of Trademarks

Article 1: Article 9 of Decree law of the protection on the trademark dated 24/6/1995 and no 556 had been changed as follows. Article 9: The rights which had been provided by a registred trademark exclusively, belongs to the proprietor of the trademark. The proprietor of a trademark shall request to be prevented of acts […]

5805 sayılı 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin|Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişlik Yapılmasına Dair Kanun (2008)

MADDE 1 – 24/6/1995 tarihli ve 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “3, 5, 7 ve 8 inci madde hükümlerini karşılayan başvurular, coğrafi işaretin menşe ad olduğu durumlarda, Enstitü tarafından Resmî Gazete ile coğrafi işaretin üretim alanını kapsayan ilde yayımlanan bir yerel gazetede yayımlanır, […]

5147 sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarını Koruması Hakkında Kanunu (2008)

Kanun Numarası: 5147 Kanun Kabul Tarihi: 22/04/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 30/04/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25448 BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 – Bu Kanunun amacı, bu Kanun hükümlerine uygun entegre devre topoğrafyalarının korunmasını, bu alanda rekabet ortamının oluşturulmasını ve bu suretle sanayinin gelişmesini sağlamaktır. Bu Kanun, tescilli […]

5042 sayılı Yeni Bitki Çesitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun (2008)

Kanun No: 5042 Kanun Kabul Tarihi : 08/01/2004 Resmi Gazete Tarihi: 15/01/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25347 BİRİNCİ KISIM : GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 – Bu Kanunun amacı, bitki çeşitlerinin geliştirilmesini özendirmek, yeni çeşitlerin ve ıslahçı haklarının korunmasını sağlamaktır. Bu Kanun tüm bitki türlerini kapsar. TANIMLAR […]

Law No. 5042 on the Protection of Plant Breeders’ Rights for New Plant Varieties (2008)

PART ONE General Provisions CHAPTER ONE Objective, Scope, Definitions Objective and Scope ARTICLE 1- The purpose of this Law is to encourage the development of plant varieties, and to ensure protection of new varieties and breeder’s rights. This law covers all plants. Definitions ARTICLE 2- For the purposes of this Law following definitions shall apply: […]

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (son ile değiştirilen 23 Ocak 2008 Tarihli ve 5728 Sayılı Kanunla)

Kanun Numarası: 5846 Kanun Kabul Tarihi: 05/12/1951 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/12/1951 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7981 BİRİNCİ BÖLÜM: FİKİR VE SANAT ESERLERİ A -AMAÇ: Madde 1 – (Değişik madde: 03/03/2001 – 4630/1. md.) Bu Kanunun amacı, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin […]

Law No. 5846 of December 5, 1951 on Intellectual and Artistic Works (as last amended by Law No. 5728 of January 23, 2008)

PART ONE INTELLECTUAL AND ARTISTIC WORKS A.PURPOSE Art. 1. (Amendment: 21.2.2001 – 4630/1) The purpose of this Law is to establish and protect the moral and economic rights, on their products, of authors who create intellectual and artistic works, performers who perform or interpret such works, phonogram producers that make the first fixation of sounds, […]

5194 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (2004)

MADDE 1. — 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 54 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Bildirim adresinde bir değişiklik olması durumunda, adres değişikliğinin yazılı olarak Enstitüye bildirilmesi zorunludur. Bu bildirimin yapılmaması halinde, Enstitüde mevcut en son adrese yapılmış bildirimler geçerlidir. MADDE 2. — 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 73/A […]

4630 sayılı Fikir ve Sanat Eserlerinin Bazı Maddelerinin Degistirlmesine İliskin Kanun

Kanun Numarası: 4630 Kanun Kabul Tarihi: 21.02.2001 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 03.03.2001 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24335 Mük. Madde 1- 5.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 1 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Amaç Madde 1.- Bu Kanunun amacı, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri […]

Law No. 4630 of February 21, 2001 on the Amendment of Certain Articles of Law No. 5846 of December 5, 1951 on Intellectual and Artistic Works

Article f-Article 1 of the Law dated 5.12.1951 and numbered 5846 on Intellectual and Artistic Works has been amended as shown below including the heading thereof. “Purpose Article 1- The purpose of this law is to determine and protect the moral and financial rights of authors creating intellectual and artistic works, performing artists performing or […]

4128 sayılı 551, 552, 554, 555, 556, 560 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (1995)

12.9.1960 Tarihli ve 80 Sayılı, 29.6.1956 Tarihli ve 6762 Sayılı ve 10.6.1930 Tarihli ve 1705 Sayılı Kanunlar ile 24.6.1995 Tarihli ve 551, 552, 554, 555, 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 28.6.1995 Tarihli ve 560 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 4128 Kabul Tarihi : 3.11.1995 Madde 1 24.6.1995 tarihli ve […]