Archive: December, 2013

ZAKON O PRAVNOJ ZAŠTITI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA (2009)

ZAKON O PRAVNOJ ZAŠTITI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se način sticanja i zaštita prava na spoljašnji izgled industrijskog ili zanatskog proizvoda (u daljem tekstu: proizvod). Pod spoljašnjim izgledom proizvoda podrazumeva se ukupan vizuelni utisak koji proizvod ostavlja na informisanog potrošača ili korisnika. Informisani potrošač […]

SINGAPURSKI UGOVOR O ŽIGOVNOM PRAVU, PRAVILNIK ZA SPROVOĐENJE SINGAPURSKOG UGOVORA O ŽIGOVNOM PRAVU I REZOLUCIJA DIPLOMATSKE KONFERENCIJE KOJA PREDSTAVLJA DOPUNU SINGAPURSKOM UGOVORU O ŽIGOVNOM PRAVU I ODGOVARAJUĆEM PRAVILNIKU

SINGAPURSKI UGOVOR O ŽIGOVNOM PRAVU, PRAVILNIK ZA SPROVOĐENJE SINGAPURSKOG UGOVORA O ŽIGOVNOM PRAVU I REZOLUCIJA DIPLOMATSKE KONFERENCIJE KOJA PREDSTAVLJA DOPUNU SINGAPURSKOM UGOVORU O ŽIGOVNOM PRAVU I ODGOVARAJUĆEM PRAVILNIKU Spisak članova Član 1: Skraćeni izrazi Član 2: Žigovi na koje se ovaj Ugovor primenjuje Član 3: Prijava Član 4: Zastupanje; Uslužna adresa Član 5: Datum podnošenja […]

NIČANSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJI ROBA I USLUGA RADI REGISTROVANJA ŽIGOVA OD 15. JUNA 1957. GODINE, REVIDIRAN U STOKHOLMU 14. JULA 1967. GODINE I ŽENEVI 13. MAJA 1977. GODINE I IZMENJEN I DOPUNJEN 28. SEPTEMBRA 1979. GODINE

NIČANSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJI ROBA I USLUGA RADI REGISTROVANJA ŽIGOVA OD 15. JUNA 1957. GODINE, REVIDIRAN U STOKHOLMU 14. JULA 1967. GODINE I ŽENEVI 13. MAJA 1977. GODINE I IZMENJEN I DOPUNJEN 28. SEPTEMBRA 1979. GODINE   SADRŽAJ Član 1: Osnivanje Posebne unije; Usvajanje međunarodne klasifikacije; Definicija i jezici klasifikacije Član 2: Pravno dejstvo […]

PROTOKOL KOJI SE ODNOSI NA MADRIDSKI ARANŽMAN O MEĐUNARODNOM REGISTROVANJU ŽIGOVA USVOJEN U MADRIDU 27. JUNA 1989. GODINE

PROTOKOL KOJI SE ODNOSI NA MADRIDSKI ARANŽMAN O MEĐUNARODNOM REGISTROVANJU ŽIGOVA USVOJEN U MADRIDU 27. JUNA 1989. GODINE Član 1 Članstvo u Madridskoj uniji Države članice ovog Protokola (u daljem tekstu “države ugovornice”), čak i ako nisu članice Madridskog aranžmana o međunarodnom registrovanju žigova revidiranog u Stokholmu 1967. i izmenjenog 1979 (u daljem tekstu “Madridski […]

MADRIDSKI ARANŽMAN

MADRIDSKI ARANŽMAN O MEĐUNARODNOM REGISTROVANJU ŽIGOVA OD 14. APRILA 1891. GODINE, REVIDIRAN U BRISLU 14. DECEMBRA 1900. GODINE, U VAŠINGTONU 2. JUNA 1911. GODINE, U HAGU 6. NOVEMBRA 1925. GODINE, U LONDONU 2. JUNA 1934. GODINE, U NICI 15. JUNA 1957. GODINE I U STOKHOLMU 14. JULA 1967. GODINE Član 1 1) Zemlje na koje […]

ZAKON O ŽIGOVIMA (2013)

“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009 i 10/2013   I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se način sticanja i zaštita prava na znak u prometu robe, odnosno usluga. Žig je pravo kojim se štiti znak koji u prometu služi za razlikovanje robe, odnosno usluga jednog fizičkog ili pravnog lica od iste ili slične robe, […]

KONVENCIJA O PRIZNAVANJU EVROPSKIH PATENATA (KONVENCIJA O EVROPSKOM PATENTU) OD 5. OKTOBRA 1973. GODINE, SA IZMENAMA ČLANA 63. KONVENCIJE O EVROPSKOM PATENTU OD 17. DECEMBRA 1991. GODINE I IZMENAMA OD 29. NOVEMBRA 2000. GODINE

  ČLAN 1 Potvrđuje se Konvencija o priznavanju evropskih patenata (Konvencija o evropskom patentu) od 5. oktobra 1973. godine, sa izmenama člana 63. Konvencije o evropskom patentu od 17. decembra 1991. godine i izmenama od 29. novembra 2000. godine, sačinjena u originalu na engleskom, francuskom i nemačkom jeziku. ČLAN 2 Tekst Konvencije o priznavanju evropskih […]

STRAZBURŠKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJI PATENATA OD 24. MARTA 1971. GODINE, SA IZMENAMA OD 28. SEPTEMBRA 1979. GODINE

(Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br. 42/2009) ČLAN 1 Potvrđuje se Strazburški sporazum o međunarodnoj klasifikaciji patenata od 24. marta 1971. godine, sa izmenama od 28. septembra 1979. godine, sačinjen u originalu na engleskom i francuskom jeziku. ČLAN 2 Tekst Strazburškog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji patenata od 24. marta 1971. godine, sa izmenama od […]

Закон о потврђивању Уговора о сарадњи у области патената, са правилником за спровођење уговора о сарадњи у области патента – PCT ( 1996)

ČLAN 1 Potvrđuje se Ugovor o saradnji u oblasti patenata, zaključen 19. juna 1970. u Vašingtonu, dopunjen 2. oktobra 1979. i izmenjen 3. februara 1984. godine, sa Pravilnikom za sprovođenje Ugovora o saradnji u oblasti patenata, u originalu na francuskom i engleskom jeziku. ČLAN 2 Tekst Ugovora o saradnji u oblasti patenata, sa Pravilnikom za […]

BUDIMPEŠTANSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIZNAVANJU DEPOZITA MIKROORGANIZAMA RADI POSTUPKA PATENTIRANJA (1993)

  BUDIMPEŠTANSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIZNAVANJU DEPOZITA MIKROORGANIZAMA RADI POSTUPKA PATENTIRANJA(Sl. list SRJ – Međunarodni ugovori”, br. 3/93)   UVODNE ODREDBE Član 1 Osnivanje Unije Države potpisnice ovog sporazuma (u daljem tekstu: države ugovornice) sačinjavaju Uniju za međunarodno priznanje depozita mikroorganizama radi postupka patentiranja. Član 2 Definicije U svrhu ovog sporazuma i Pravilnika: (i) pozivanje […]

ZAKON O PATENTIMA ( 2011)

I UVODNE ODREDBE 1. Predmet uređivanja i definicije Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom uređuje se pravna zaštita pronalazaka. Pronalazak se štiti patentom ili malim patentom. Značenje izraza Član 2 Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje: 1) podnosilac prijave je lice, koje je u skladu sa zakonom koji se primenjuje, u registru […]

European Commission launches public consultation on copyrights

European Commission launches public consultation on copyrights

The European Commission has today launched a public consultation as part of its on-going efforts to review and modernise EU copyright rules. The consultation invites stakeholders to share their views on areas identified in the Communication on Content in the Digital Single Market (IP/12/1394), i.e. territoriality in the Single Market, harmonisation, limitations and exceptions to […]

US-Supreme Court prohibits patents on genes

US-Supreme Court prohibits patents on genes

On June 13, 2013, the Supreme Court based in Washington, USA, decided that no patents on human genes will be granted anymore. The Amercian pharma company Myriad Genetics had two breast cancer gene sequences BRCA1 and BRCA2 patented, which naturally occur in the human body. The gene BRCA1, for example, leads to an increased risk […]

Dubai Police Promise Zero Tolerance for Intellectual Property Crimes

Dubai Police Promise Zero Tolerance for Intellectual Property Crimes

DUBAI – Lieutenant General Dahi Khalfan Tamim, the Deputy Chairman of Police and General Security, said that police will fight the Intellectual Property crimes vigorously as they negatively affect the national economy. “The enforcement of Intellectual Property rights is significant,” he said. “The UAE is active in protecting the rights of international brand owners.” According to Gulf News, […]

European Commission intends to strengthen trademark protection and to facilitate the proceedings

European Commission intends to strengthen trademark protection and to facilitate the proceedings

According to a bill by the European Commission, trademark protection in Europe shall become easier and more effective for companies so as to foster innovation and growth. The reform shall be based on the following points: 1.      streamlining and harmonization of the registration procedure, on the level of member states, too, 2.      modernization of existing regulations […]