Archive: June, 2010

Qeveria miraton Strategjinë për Pronësi Intelektuale

Qeveria miraton Strategjinë për Pronësi Intelektuale

Me vendimin nr. 10/128, Qeveria e Kosovës ka miratuar Strategjinë për Pronësi Intelektuale dhe Planin e Veprimit 2010 – 2014. Një vendim i tillë u morr në mbledhjen e rregullt të Qeverisë më 11 qershor 2010. Kjo strategji synon që të shërbejë si dokument politikë që siguron baraspeshën në mes të interesave të krijuesve dhe […]

Government approves the Intellectual Property Strategy

Government approves the Intellectual Property Strategy

Intellectual property refers to intellectual creations: inventions, academic and artistic creation, symbols, names, images, etc. Authors of these creations can forbid others to use their creations without their prior approval. Intellectual property includes “industrial property” and “copyright”. With the decision no. 10/128 Kosovo Government approved the Strategy on Intellectual property and Action Plan 2010-2014.  Such […]

Government approves the Intellectual Property Strategy

Government approves the Intellectual Property Strategy

Intellectual property refers to intellectual creations: inventions, academic and artistic creation, symbols, names, images, etc. Authors of these creations can forbid others to use their creations without their prior approval. Intellectual property includes “industrial property” and “copyright”. With the decision no. 10/128 Kosovo Government approved the Strategy on Intellectual property and Action Plan 2010-2014.  Such […]

Intellectual property refers to intellectual creations: inventions, academic and artistic creation, symbols, names, images, etc. Authors of these creations can forbid others to use their creations without their prior approval. Intellectual property includes “industrial property” and “copyright”. With the decision no. 10/128 Kosovo Government approved the Strategy on Intellectual property and Action Plan 2010-2014.  Such […]