Archive: July, 2008

Какво е търговска марка?

Какво е търговска марка?

Венцислав Стоилов “Търговската марка е кратко “стенографско” описание на пакет от стойности, на които потребителят може да разчита, че ще останат непромемени за дълъг период от време. Тя отличава един продукт или услуга от конкурентните предложения.” “Според Американската асоциация по маркетинг под марка трябва да се разбира название, дума или израз, обозначение, проект или тяхната […]

Featured