Bulgarian IP Institutions and Organizations

Organization URL
Organization URL
ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ http://www.bpo.bg/
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА http://www.mc.government.bg/
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА http://www.cpc.bg/
БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА http://www.bia-bg.com/
СЪЮЗ НА ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ http://www.sibulgaria.org/
АЛИАНС ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ В ОБЛАСТТА НА ФАРМАЦИЯТА, ХИМИЯТА И БИОЛОГИЯТА (АИСОХБФ) http://www.ipalliance-bg.com/
СЪЮЗ НА ПРЕВОДАЧИТЕ В БЪЛГАРИЯ http://www.bgtranslators.org/
ДРУЖЕСТВО НА КОМПОЗИТОРИ, АВТОРИ НА ЛИТЕРАТУРНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И МУЗИКАЛНИ ИЗДАТЕЛИ ЗА КОЛЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА (МУЗИКАУТОР) http://www.musicautor.org/
ЕВРОПЕЙСКИ ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР (ЕИЦ БЪЛГАРИЯ) http://www.irc.bg/
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНО РАЗВИТИЕ http://www.bild.net/
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА http://www.crc.bg/