Technische Universität Dresden

Техническият университет в ДрезденТехническият университет в Дрезден

Техническият университет в Дрезден предлага магистърска програма – “International Studies in Intellectual Property Law, LL.M.” с продължителност 12 месеца и с възможност за започване през месеците – април или октомври.