IP Network News

Section RSS

News from our network of national IP portals

Дружество на художниците в русе

Дружество на художниците в русе

oфициален уебсайт на Дружеството на художниците в Русе

oфициален уебсайт на Дружеството на художниците в Русе
Съюз на българските писатели

Съюз на българските писатели

адрес: София 1000 пл. П. Р. Славейков №2А тел: 02/ 88 06 85

Съюз на българските журналисти

Съюз на българските журналисти

Съюз на българските журналисти адрес: София 1000 ул.”Граф Игнатиев”№4 тел: 02/872773

Търговската марка и нейният потребител на пазара на стоки и услуги

Търговската марка и нейният потребител на пазара на стоки и услуги

София Стефанова Съгласно чл. 9, т. 1 от Закона за марките и географските означения “Марката е знак, който е способен да отличава стоките и услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представено графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на […]

Търговската марка - необходимост на съвремеността

Търговската марка – необходимост на съвремеността

Асен Иванов Търговската марка е регистриран по установен ред уникален знак, с който фирми, лица, организации означават себе си и стоките си. Но търговската марка не е просто знак, а тя е важна характеристика на продукта или организацията. Защото марката е име, а името е основна характеристика за разпознаване и отличаване от другите. Тя носи […]

Правна регламентация на промишлен дизайн в България

Правна регламентация на промишлен дизайн в България

Промишленият дизайн е обект на индустриалната собственост, който се намира на границата между изкуството и индустрията. Казва се, че промишления дизайн е резултат от промишлената естетика. Промишления дизайн, най – общо казано, представлява художественотворческо решение, дву- или триизмерно, което има индустриална приложимост. Обект на правото е “видимия външен вид на продукт или част от него, […]

Промишлен дизайн на Oбщността

Промишлен дизайн на Oбщността

Целите на този Регламент са подчинени на целите на Общността, формулирани в Договора за учредяване на Европейската общност /чл. 308/. Най – важните цели на Регламента на ЕС за дизайн на Общността са следните: · създаване на унифицирана система за получаване на дизайн с еднакво действие за цялата територия; · преодоляване на конфликтите в търговията […]

Същност, регистрация и закрила на промишлен дизайн по Хагска спогодба

Същност, регистрация и закрила на промишлен дизайн по Хагска спогодба

Хагската спогодба е сключена в рамките на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост. Страни по спогодбата могат да бъдат само държави, които участват в Парижката конвенция. Основната цел на Хагската спогодба е предоставяне на международна закрила за заявен дизайн чрез подаване на една заявка за дизайн в международното бюро на СОИС в Женева. Целта […]

Съюз на Българските Архитекти

Съюз на Българските Архитекти

Адрес: ул. “Кракра” 11 1507 София Teл.: (359.2) 973.83.21 Факс: (359.2) 943.83.49 E-mail: gb.tengbnull@bas

Асоциация на Българските Изпълнители

Асоциация на Българските Изпълнители

Адрес: ул. “Христо Смирненски” 23 1126 София Teл.: (359.2) 65.03.01

Съюз на изобретателите в България

Съюз на изобретателите в България

Адрес: ул. “Раковски” №108, ет.4, пощ.кутия 431, София-1000 телфакс: (02)987-85-98 Е-поща: ten.knil-cpnull@biu gb.vbanull@srotnevni Уебсайт: http://www.ubi.bg/

Музикални компании

Музикални компании

ВИТОША ЕНТЪРТЕЙМЪНТ, ЕООД тел.: (02) 9433007 факс: (02) 9443404 e-mail: moc.gb-ahsotivnull@ahsotiv Адрес: София, 1504, ул. Сан Стефано №23, вх. В, ет.2, ап. 34 ОРФЕЙ МЮЗИК, ЕООД тел.: (02) 9805355 факс: (02) 9817580 e-mail: ten.gb-tenretninull@suehpro Адрес: София, 1000, бул. Патриарх Евтимий №21, вх. А, ет.2 РИВА САУНД, ООД тел.: (02) 8327065 факс: (02) 8317128 e-mail: moc.dnuosavirnull@eciffo […]

Раев, Красимир

Раев, Красимир

тел.: 098/995033 факс: (032) 695783 Адрес: Пловдив, 4004, ул. Д-р Иван Кесяков №15, ет.3

Дизайнери – приложна графика и реклама

Дизайнери – приложна графика и реклама

АТЕРА ДИЗАЙН, ООД тел.: (02) 9461450 факс: (02) 9445079 e-mail: ten.enilbsnull@areta Адрес: София, 1504, ул. Сан Стефано №9 ВЕДАРТ, ЕООД тел.: (02) 730309 факс: (02) 723780 e-mail: ten.ledartnull@tradev Адрес: София, 1111, бул. Цариградско шосе №71, бл. 72 ДИГА ЛАЙН, ООД тел.: (02) 9814766 факс: (02) 9814677 e-mail: gb.tfosamirpnull@enilagid Адрес: София, 1000, ул. Ген. Йосиф В. […]

Дизайнери – Web

Дизайнери – Web

PCS тел.: (032) 621608 e-mail: ten.mocorvenull@scp Адрес: Пловдив, 4000, ул. Райко Даскалов №68, ет.2, оф. 4 АЛДИ ПРИНТ, ООД тел.: 088/8626766 факс: (02) 9437829 e-mail: gb.tenrebycnull@idla Адрес: София, 1124, ул. Николай Ракитин №23, вх. 1, ет.1, ап. 5 АНИМА АРТ, ООД тел.: (02) 9294500 факс: (02) 9283212 GSM: 088/7603470 e-mail: ten.nalfosnull@amina http://www.animaart-bg.com Адрес: София, 1303, […]