Archive: February, 2008

Bulgarian IP Institutions and Organizations

Bulgarian IP Institutions and Organizations

Organization URL Organization URL ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ http://www.bpo.bg/ МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА http://www.mc.government.bg/ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА http://www.cpc.bg/ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА http://www.bia-bg.com/ СЪЮЗ НА ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ http://www.sibulgaria.org/ АЛИАНС ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ В ОБЛАСТТА НА ФАРМАЦИЯТА, ХИМИЯТА И БИОЛОГИЯТА (АИСОХБФ) http://www.ipalliance-bg.com/ СЪЮЗ НА ПРЕВОДАЧИТЕ В БЪЛГАРИЯ http://www.bgtranslators.org/ ДРУЖЕСТВО НА КОМПОЗИТОРИ, АВТОРИ НА ЛИТЕРАТУРНИ […]