Адаптација на патентната информација спрема глобалните потреби

Адаптација на патентната информација спрема глобалните потребиЕвропскиот завод за патенти  (EPO) организира конференција за патентни информации.  На ова годишно собрание учествуваа повеќе од 400 лица од вкупно 48 држави. “Јас сум посебно среќен од можноста да комуницирам  со професионалци да им ги представам  нашите проекти и да добијам фидбек. Патентните информации се во тек со најновите трендови и дигитални технологии “- рече претседателот на EPO, Benoît Battistelli.

Претседателот, исто така, рече дека EPO се стреми да достави висок стандард на услуги во оваа област. Политиката на EPO е изградена околу следните онсовни принципи:

Завршеност: обезбедување на возможно најмногу патентна информации за потрошувачите;

Употребливост: обезбедување на патентна информација во форма која корисниците можат да разберат;

Ажурирани: обезбедување на податоците е можно побрзо по објавувањето; и

Коректност: постигнување воможно најдобар квалитет и коректност на податоците.

ЕPO е еден од светските лидери во патентните  информации и продолжува да инвестира во одржувањето и непрекинато подобрување на услугите – рече уште Benoît Battistelli

Европскиот завод за патенти  (EPO) организира конференција за патентни информации.  На ова годишно собрание учествуваа повеќе од 400 лица од вкупно 48 држави. “Јас сум посебно среќен од можноста да комуницирам  со професионалци да им ги представам  нашите проекти и да добијам фидбек. Патентните информации се во тек со најновите трендови и дигитални технологии “- рече претседателот на EPO, Benoît Battistelli. Претседателот, исто така, рече дека EPO се стреми да достави висок стандард на услуги во оваа област. Политиката на EPO е изградена околу следните онсовни принципи: Завршеност: обезбедување на возможно најмногу патентна информации за потрошувачите; Употребливост: обезбедување на патентна информација во форма која корисниците можат да разберат; Ажурирани: обезбедување на податоците е можно побрзо по објавувањето; и Коректност: постигнување воможно најдобар квалитет и коректност на податоците. ЕPO е еден од светските лидери во патентните  информации и продолжува да инвестира во одржувањето и непрекинато подобрување на услугите – рече уште Benoît Battistelli